pes 2017 binh luan tieng viet

pes 2017 binh luan tieng viet – pes 2017 binh luan tieng viet

Những cầu thủ Đông Nam Á có chỉ số cao nhất PES 17 gồm những gương mặt sau:  Theerathon Bunmathan | ĐT Thái Lan/Buriram United| Chỉ số chung: 65 Adul Lahso| ĐT Thái Lan/Buriram United| Chỉ số chung: 65 Suree Sukha| ĐT Thái Lan/Buriram United| Chỉ số chung: 65 Lê Công Vinh | Việt Nam/Becamex Bình Dương| Chỉ số chung: 65 Pratum Chuthong| ĐT Thái Lan| Chỉ số chung: 66
Surat Sukha| ĐT Thái Lan/Buriram United| Chỉ số chung: 66 Ian Ramsay| Philiipines/Tractor Sazi| Chỉ số chung: 67 Teerasil Dangda | ĐT Thái Lan| Chỉ số chung: 67 Sarawut Masuk| ĐT Thái Lan| Chỉ số chung: 68  Tristan Somchai Đỗ | ĐT Thái Lan| Chỉ số chung: 70
 Billy Ketkeophomphone |Lào/Angers| Chỉ số chung: 74

Xem thêm:  loi chia tay ngot ngao
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$